Lov om samtykke ved sex?

Når automatiseringen er yderligere fremskredet, risikerer vi, at alle kan se, at arbejdstiden må ned, så vi alle kan være med i legen og ved gaveboden. For at forhindre denne folkelige solidaritet må systemerne finde på beskæftigelsesterapi og lave de fornødne jobbeskrivelser, så en udenfor-klasse kan opretholdes og folket forblive delt og manipulerbart. Her er så en af metoderne: bureaukratisering af kønsspillet.

[JP – Debat]

Russerne eller musserne?

For tiden oprustes der mod russerne – eller er det mon mod musserne?

Magthaverne er næppe helt idioter – den egentlige fjende er selvfølgelig de uroligheder, politikerne og deres dumsløve vælgere selv har skabt med masseindvandringen.

Pragmatisme, tak!

“Liberale” mennesker elsker principper fra de gode gamle dage, især naturligvis ejendomsretten og den evige ret til at konkurrere “på lige fod” med andre, selvom det selvfølgelig aldrig rigtigt er på lige fod.

De fleste af folks “egne penge” har dog været andres og har skiftet ejermand via, ikke “fantastisk personlig indsats” men noget så profant som folks lighed med samfundsmaskinens efterspurgte tandhjul.

Højrefløjens forhold til ulighed, hvor ingen omstændigheder er dårlige nok til at fratage samfundstaberen det fulde personlige ansvar for egen fallit, synes ofte at hænge sammen med noget, der må kaldes et religiøst forhold til tilfældige tekster udformet i 17 eller 18 hundrede tallet.

Lad os tage det elskede 2. afsnit af USAs uafhængighedserklæring:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed;”

Bortset fra, at man dengang åbenlyst forbrød sig mod ordene ved at have slaver, er ansnittet det rene nonsens på linie med så meget andet nysprog fra diverse magthavere.

Mennesker er på ingen måde skabt lige – nogle er i hvert fald betydeligt mere lige end andre helt fra fødslen af, og det gælder selvfølgelig både arv og miljø.

Hvad værre er for markeds-egoisterne, så er “Liberty and the Pursuit of Happiness” ikke bare sikret eller understøttet af regeringer, men selvfølgelig også hæmmet eller direkte forhindret. I USA, der har dødsstraf, er selve livet altså modarbejdet for nogle mænds vedkommende, og den frie søgen efter lykke er obstrueret på alle mulige tænkelige måder.

At regeringers kræfter skulle være billiget af de regerede masser, gælder jo kun for det ofte flygtige flertals vedkommende. De 49% har IKKE givet deres samtykke til tingenes tilstand.

Afsnittet er som så mange andre principielle politiske proklamationer noget selvmodsigende sludder, der ikke kan bruges som argument for noget som helst:

Den enkeltes frihed er forholdsvis illusorisk – mest et produkt af den medfødte ulighed samt andre tilfældigheder – og kan både fremmes og hæmmes af regeringer. Lykken og livet ligeså.

De mange skæbner er konkrete, og sådan må politik også være. Som vor gamle statsminister Poul Schlüter sagde: ideologi er noget bras!

Vi ved jo dybest set godt, at meget få har det fulde personlige ansvar for deres egen lykke eller ulykke, frihed eller ufrihed, liv eller død – og ganske mange har ganske lidt indflydelse på deres situation.

Ansvaret blæser faktisk i vinden – i et samspil mellem mere eller mindre tilfældige valg fra alt og alle som har berøring med den stort set uansvarlige person, der er mennesket.

Et tandhjul er nu engang et tandhjul, selvom det gerne vil tro noget mere. Og tandhjul bør behandles med konkret fornuft og kærlighed, ikke principiel udenomssnak.

Arbejdskraftsindvandring

I går var jeg en tur forbi Københavns Hovedbanegård, og det slog mig, at man ikke længere kunne finde et billetkontor. I stedet var banegården fyldt med selvbetjenings-automater.

Blå blok elsker desværre arbejdskraftsindvandring, men hvis man ikke tager skeen over i en helt anden og meget lidt humanistisk hånd, er den elskede arbejdskraftsindvandring reelt et pyramidespil, hvor unge migranter skal presse lønnen og hæve rentabiliteten for at betale for de øgede omkostninger fra aldrende migranter. Foruden naturligvis de mange direkte skadelige fremmede.

Det er ikke længe siden et neuralt netværk overtog titlen som verdens bedste skak-computer – efter at have startet på bar bund med reglerne og trænet i få timer. Automatiseringen ruller derudaf, og selvom det er svært at sige, hvor det ender – hvor mange nye fantasi-jobs og pseudobehov kan skabes, så er blå bloks idé om at velkomme “de rigtige” indvandrere i bedste fald hasarderet.

Vil vi beskytte vort land og vort folk, er det klogeste at være meget restriktive med hvem vi lukker ind i landet for at udvide en muligvis meget midlertidig flaskehals på jobmarkedet.

[Daily Mail – Robots taking human jobs..]

Sammenspiste Tyskland

I disse dage er de 2 dominerende partier hos vor store nabo mod syd ved at indgå en alliance om regeringssamarbejde. Den slags bred konsensus mellem dominerende politiske kræfter bør altid vække en vis demokratisk skepsis, og rent konkret er begge partierne tilsyneladende også både vilde med EU og den sædvanlige fatale indvandrer-politik.

For 2 uger siden blev holocaust-benægteren Monika Schaefer arresteret i München, og selvom man finder den slags mennesker underlige eller endog vanvittige, er det alligevel uhyggeligt, at Europas førende land har en straframme på 5 års fængsel for tankeforbrydelser.

I det hele taget ligner den nuværende situation med Tyskland efterhånden noget man har set før – knægtelsen af individet sker dog denne gang med fredelige midler, men det totalitære element er tydeligt. Neuropa – på den ene eller anden måde.. i den fælles tankes takt og tone.

Özlem Cekics dydige 97%

Angående den kurdiske Øslem (fonetisk set den røde udgave af Islam) og de 97% dydige fremmede:

Det undrer mig, at hverken Clement eller Pernille Vermouth greb ind på stedet og mindede os om de grotesk høje tal for f.eks. pestilenserne. Måske kunne de ikke de præcise tal i hovedet, men alligevel kunne man jo have sagt noget i stil med, at kriminaliteten var langt højere, det ved vi fra de senere års debat – “hvor har du de 97% fra?”

Så ville det være kommet frem, at det var tal baseret på et enkelt år. Vanviddet i den metode fremgår jo så bl.a. af, at en morder, som sidder i fængsel på f.eks. femte år, IKKE er kriminel ifølge Øslems tal !!